6 tips för att förebygga peristomala hudproblem

Det är viktigt att hålla den peristomala huden frisk. Det finns mycket du kan göra för att bibehålla frisk hud och förebygga hudproblem.

senior-couple-on-garden-bench-preventing-peristomal-skin-problems

Lär dig hur du undviker peristomala hudproblem

Om du får problem med huden runt stomin (även kallat peristomal hudkomplikation eller PSC) kan det leda till olika grader av besvär, från lätt obehag till allvarliga problem. Det finns flera orsaker till PSC men dessbättre kan de undvikas.

6 tips som hjälper dig att bibehålla frisk peristomal hud:

Tips 1: Ta skötseln av peristomal hud på allvar

Om den peristomala huden är irriterad eller skadad kan du känna obehag eller till och med smärta. Peristomala hudproblem kan även minska hudskyddsplattans förmåga att sitta bra. Det är därför hudvården är så viktig runt din stomi. Här kommer några snabba tips:

  • Följ hudvårdsrutinen du fick från din stomiterapeut
  • Enkelt är bäst när det gäller rengöring, vatten är oftast det bästa alternativet
  • Applicera inte lotioner eller krämer som lämnar en hinna på huden eftersom de kan försvaga hudskyddsplattans fästförmåga.

Tips 2: Använd en hudskyddsplatta med hudvårdande egenskaper

Hudvänliga hudskyddsplattor kan bidra till en frisk peristomal hud. En hudvänlig hudskyddsplatta kan:

  • Ge en säker vidhäftning och bra passform för att skydda huden mot läckage
  • Absorbera överskottsfukt för att bevara hudens naturliga balans
  • Bibehålla hudens naturliga pH balans för att bibehålla frisk hud. En hudskyddsplatta som ger ovan 3 skydd är Dansac TRE hudskyddsplatta. Läs mer här 

Tips 3: Byt stomipåse regelbundet

Byt din påse regelbundet för att undvika läckage, precis som din stomiterapeut har lärt dig. Undvik att överfylla din påse, det kan medföra stress på ditt bandage och orsaka läckage. Diskutera det med din stomiterapeut om du är osäker på hur ofta du ska byta din påse. 

Tips 4: Byt stomipåse om det kliar

Det kan finnas flera orsaker till klåda runt din stomi. Det kan vara läckage, fukt, irritation från tvål eller lotion eller en hudinfektion.

Det finns dock enkla lösningar som oftast fungerar. I en undersökning av personer med stomi, svarade 79 procent att det räckte med att byta påse för att det skulle sluta klia. Kontakta din stomiterapeut om du har ihållande eller allvarlig klåda även efter du byter påse.

Tips 5: Var försiktig när du tar bort hudskyddsplattan

Risken är att din peristomala hud kan skadas om du tar bort hudskyddsplattan på ett oförsiktigt sätt. Vid upprepade gånger kan skadan bli värre och orsaka läckage. Här är några tips på hur du tar bort din hudskyddsplatta: 

  • Ha inte bråttom när du tar bort din hudskyddsplatta. Ta god tid på dig för att kunna ta bort den försiktigt. 
  • Dra försiktigt bort hudskyddsplattan från huden
  • Börja uppifrån och jobba nedåt
  • Tryck försiktigt mot omkringliggande hud medan du arbetar dig nedåt

Tips 6: Diskutera med din stomiterapeut för att hitta rätt stomiprodukter

Din stomiterapeut vet mycket om den senaste forskningen och de senaste produkterna som kan hjälpa dig att sköta om den peristomala huden. Din stomiterapeut kan hjälpa dig att hitta produkter som passar din unika peristomala hud.