$name | Dansac FI
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > Tömbar PåseTömbar Påse

NovaLife 1 tömbar midi

Plan, tömbar beige med eller utan inspektionslucka, uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar mini

Plan, tömbar, transparent eller beige påse, uppklippbar

NovaLife 1 tömbar maxi

Plan, tömbar beige med eller utan inspektionslucka, uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar soft convex

Mjuk konvexitet, tömbar, beige påse med inspektionslucka.

NovaLife 1 tömbar soft convex maxi

Mjuk konvexitet, tömbar, beige påse med inspektionslucka.

NovaLife 1 tömbar konvex midi

Hård konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippningsbar

NovaLife 1 tömbar konvex maxi

Hård konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippningsbar

NovaLife 2 tömbar midi

Tvådelad, tömbar beige eller transparent påse.

NovaLife 2 tömbar mini

Tvådelad, tömbar beige eller transparent påse.

NovaLife 2 tömbar maxi

Tvådelad, tömbar beige eller transparent påse.

Nova 1 FoldUp midi

Plan, tömbar, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Nova 1 FoldUp mini

Plan, tömbar, beige eller transparent påse, förhålad eller uppklippbar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.