Sjukhusinläggning och återhämtning


Sjukhusvistelse & återhämtning

Efter stomioperationen kommer du att stanna kvar på sjukhuset under en längre tid.

Det är viktigt att vänja sig vid stomin både fysiskt och psykiskt. Även om det kan göra ont medan såret läker är det viktigt att följa sjukvårdspersonalens råd. De känner till din situation och de kan vägleda dig och hjälpa dig genom svåra tider.

När du lämnar sjukhuset börjar ditt nya liv med stomi. Så småningom kommer du att börja förstå hur du ska handskas med stomin och du kommer att lära dig nya saker så att du kan njuta av livet som du gjorde innan operationen. Ditt självförtroende kommer att växa och utvecklas.

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer.

Stomivård i hemmet-serien

I den här serien visas stomivård och påsbyte för 1-dels- och 2-delsprodukter.

Läs mer