$name | Dansac FI
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > Stomi TillbehörStomi Tillbehör

Dansac Nodor S

Luktskydd för extra diskretion.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.