Webbplatsens integritetspolicy

Dansac and Hollister Scandinavia Inc. – Suomen sivuliike och dess dotterbolag runt om i världen, inklusive enheten som fungerar som ansvarig enligt definitionen i avsnittet Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation nedan och inklusive det anknutna varumärket Dansac (såsom ”Hollister”, ”vi”, ”vår” och ”oss”), åtar sig att skydda och garantera våra medarbetares, slutanvändares, kunders och andra företagspartners integritet. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning och nationella tillämpliga lagar i de länder som vi är verksamma i. I överensstämmelse med dessa regelverk samlar vi endast in personuppgifter om det krävs för ditt önskade syfte, om vi är skyldiga att göra det enligt lagar eller kontrakt, om vi har rättsliga affärsintressen eller om du frivilligt har givit ditt samtycke. Den här policyn tillhandahåller information om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, särskilt i anslutning till användning av den här webbplatsen (och alla dess relaterade underwebbplatser) (”webbplatsen”) eller när du har direktkontakt med oss, exempelvis via telefon eller e-post.

Den här integritetspolicyn innehåller information om:

 

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny integritetslagstiftning i kraft i Europeiska Unionen (EU) – den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR utökar enskilda personers privata rättigheter i EU. Hollister har vidtagit flera åtgärder för att följa GDPR. Vi har uppdaterat många av våra policyer, procedurer och praxis, och kommer att fortsätta att bedöma vår verksamhet och våra kunder för att säkerställa att vi använder och skyddar dina personuppgifter enligt de krav och förväntningar som medföljer GDPR och som våra kunder och partner har. Vi åtar oss transparens och att säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte, samt vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter.

Enligt GDPR innebär personuppgifter all information som är kopplad till en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt utifrån en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare online eller enligt en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, psykiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig (den person som bestämmer i vilket syfte dina personuppgifter behandlas) för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med användning av den här webbplatsen är Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Suomen Sivuliike.

Kontakta oss på något av följande sätt om du har frågor, kommentarer eller funderingar om eller som är kopplade till den här integritetspolicyn, vill lämna ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan):

Kontakta Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Suomen Sivuliike direkt:
Tuija Sinkkonen
Metsäläntie 20
00320 Helsinki
Finland
010 841 3040
info.fi@hollister.com

Kontakta vår chef för dataskydd:
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, USA, 60048
1-847-680-2800
privacy@hollister.com

 

Behandling av dina personuppgifter

Hollister samlar in personuppgifter direkt från dig när du frivilligt lämnar sådan information i ett särskilt syfte, exempelvis när du beställer produktprover, skickar en förfrågan eller ber om råd angående användning eller val av produkter eller tjänster. Vi samlar även in personuppgifter om dig från tredje part, såsom din sjukvårdspersonal, för att kunna ge dig service, råd och hjälp med våra produkter.

Hollister försöker inte samla in eller begära personuppgifter från barn under 16 år. Förälder eller vårdnadshavare måste ge samtycke till insamling av personuppgifter om barn under 16 år.

Med undantag för vad som utrycks i denna policy, kommer Hollister inte att vidarebefordra, sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part. Vi behandlar endast dina personuppgifter i andra syften än de som beskrivs i denna integritetspolicy om vi är skyldiga att göra så enligt lag (t.ex. lämna uppgifter till domstol eller brottsbekämpande myndighet), om du har givit ditt samtycke till sådan behandling eller om sådan behandling på andra sätt är laglig enligt tillämplig lagstiftning. Om vi behandlar dina uppgifter i andra syften kommer du att få ytterligare information i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan välja att inte lämna vissa typer av personuppgifter till oss, såvida inte de personuppgifterna krävs för det syfte som de samlas in för (exempelvis fullgörande av ett kontrakt som du ingår med oss eller för att kunna svara på en förfrågan som vi fått från dig). Om du däremot väljer att inte lämna vissa typer av personuppgifter kan vår förmåga att tillhandahålla de produkter och tjänster du har efterfrågat och din förmåga att använda webbplatsen eller dess funktioner och tjänster påverkas.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften:

 1. För att du ska kunna använda vår webbplats.
  Syfte med behandlingen När du besöker webbplatsen samlar Hollister in de personuppgifter som listas nedan för administration, drift, underhåll (inklusive underhåll av säkerheten) och förbättring av webbplatsen. Dessa uppgifter lagras för att kunna sammanställa statistik (såsom antal besök, klick, nedladdningar, videovisningar) om användning av webbplatsen. Se även ”Information om kakor och annan teknik” nedan för mer information om tekniken som Hollister använder.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • IP-adress, operativsystem, webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din enhetstyp, ansluta till webbplatsen, aktivera utbyte av uppgifter med dig och din enhet och säkerställa smidig användning av webbplatsen;
  • URL-adress och IP-adress för den webbplats som du omdirigerades till vår webbplats från, inklusive datum och tid;
  • undersidor som du besökt på vår webbplats, länkar som du har följt på webbplatsen, inklusive datum, tid och varaktighet; och
  • det fullständiga klickflödet som lett till, genom eller från webbplatsen, inklusive datum och tid.

  Rättslig grund för behandlingen:
  Våra rättsliga intressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att tillhandahålla den webbplats och de webbplatstjänster som du efterfrågat, att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och att förbättra webbplatsens innehåll samt användarupplevelsen.

 2. För analys och kundundersökningar.
  Syfte med behandlingen När du besöker webbplatsen samlar Hollister in de personuppgifter som listats nedan för analys och för att genomföra kundundersökningar som är relaterade till användning av webbplatsen, inklusive allmänna marknadsundersökningar eller undersökningar av våra kunders behov och åsikter om specifika problem, sammanställning av trafikmönster och analys av annonseringens effektivitet, både på en anonym nivå (t.ex. genom att sammanställa uppgifter) och på en individuell nivå för att skräddarsy vår webbplats och våra tjänster och produkter efter våra kunders behov.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas (including by use of cookies):
  • IP-adress, operativsystem, webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din enhetstyp, ansluta till webbplatsen, aktivera utbyte av uppgifter med dig och din enhet och säkerställa smidig användning av webbplatsen;
  • URL-adress och IP-adress för den webbplats som du omdirigerades till vår webbplats från, inklusive datum och tid;
  • undersidor som du besökt på vår webbplats, länkar som du har följt på webbplatsen, inklusive datum, tid och varaktighet;
  • angivna sökord;
  • tjänster/produkter som du har visat eller sökt efter på webbplatsen;
  • beviljade samtycken, tillstånd osv.;
  • information om din användarprofil (för registrerade användare); och
  • undersökningssvar, recensioner, omdömen och andra typer av lämnad feedback.

  Rättslig grund för behandlingen:
  Våra rättsliga intressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att använda webbanalys för att fastställa och förbättra vår annonserings effektivitet och att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, samt ditt samtycke som begärts under särskilda omständigheter

 3. För att kunna tillhandahålla produktprover
  Syfte med behandlingen Att kunna tillhandahålla produktprover om du efterfrågar det genom de formulär som finns på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, såsom vid telefonkontakt med kundtjänst eller ett evenemang. Den här tjänsten kan också innefatta råd och/eller rekommendationer om våra produkter och tjänster, inklusive uppföljning via telefonsamtal för att se hur proverna fungerar. Vi använder även dina personuppgifter i det här sammanhanget för marknadsanalyser.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, adress, e-post och/eller telefonnummer; och om du är en slutanvändare, information om din hälsa, inklusive det medicinska tillstånd som är anledningen till din användning av en Dansac-produkt.

  Rättslig grund för behandlingen: Om du är en slutanvändare använder vi de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget enligt ditt samtycke och i samband med vårt fullgörande av ett kontrakt (Artikel 6 (1) (b) i GDPR). Om du inte är en slutanvändare använder vi de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget enligt ditt samtycke eller i samband med vårt fullgörande av ett kontrakt (Artikel 6 (1) (b) i GDPR) och/eller våra rättsliga affärsintressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster.

 4. För att kunna svara på dina förfrågningar avseende våra produkter och tjänster.
  Syfte med behandlingen Att kunna svara på dina frågor och förfrågningar avseende våra produkter och/eller tjänster som förmedlas genom de formulär som finns på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, såsom vid telefonkontakt med kundtjänst eller ett evenemang.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, adress, e-post och/eller telefonnummer, all kommunikation som har skickats via webbplatsen (t.ex. frågor och förfrågningar som har skickats via webbplatsens kontaktformulär); och om du är en slutanvändare, information om din hälsa, inklusive ditt medicinska tillstånd som är anledning till din användning av en Dansac-produkt.

  Rättslig grund för behandlingen: Om du lämnar hälsorelaterade personuppgifter använder vi de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget enligt ditt samtycke. Om du inte lämnar hälsorelaterade personuppgifter använder vi de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget i samband med ditt samtycke eller våra rättsliga affärsintressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att svara på dina frågor och förfrågningar.

 5. För att kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster (direktmarknadsföring).
  Syfte med behandlingen Att kontakta dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse via traditionell post, e-post och nyhetsbrev, inklusive att periodiskt skicka reklammaterial om produkter, tjänster och kampanjer på Dansac-produkter (direktmarknadsföring) enligt de önskemål som du lämnat genom de formulär som finns på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, såsom vid telefonkontakt med kundtjänst eller ett evenemang.

  Du kan när som helst välja att inte längre ta emot den här typen av utskick genom att kontakta oss.
  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du är en slutanvändare av våra produkter kommer vi även att samla in och behandla information om din hälsa, inklusive ditt medicinska tillstånd som är anledning till din användning av en Dansac-produkt.

  Rättslig grund för behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i det här sammanhanget enligt ditt samtycke.

 6. För att kunna ge åtkomst till exklusivt innehåll .
  Syfte med behandlingen Att tillhandahålla medlemsexklusivt innehåll, tjänster och möjlighet till interaktiv kontakt, som finns beskrivet i integritetspolicyerna för relevanta webbplatser med exklusivt innehåll, som eventuellt är länkade till den här webbplatsen.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, bostads- och/eller arbetsadress, e-postadress och telefonnummer; om du är sjukvårdspersonal, annan anställningsrelaterad information, såsom titel, licensnummer inom yrket samt utbildning och arbetslivserfarenhet/-bakgrund; om du är en slutanvändare, information om din hälsa, inklusive ditt medicinska tillstånd som är anledning till din användning av en Hollister-produkt; och annan information som du frivilligt lämnar i samband med frivillig kontakt med oss och/eller med andra användare i de registrerade områdena.

  Rättslig grund för behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i det här sammanhanget enligt ditt samtycke.

 7. För att kunna be dig att tillhandahålla information om dig själv eller om våra produkter och tjänster.
  Syfte med behandlingen Att kontakta dig för att ställa frågor om våra produkter och/eller tjänster, inklusive för deltagande i undersökningar, produkt- eller tjänstutvärderingar och/eller klinisk prövning enligt de önskemål som du lämnat genom de formulär som finns på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, såsom vid telefonkontakt med kundtjänst eller ett evenemang. Beroende på det enskilda fallet kan vi också be dig att dela med dig av dina upplevelser, inklusive personliga berättelser och fallstudier. Informationen som du delar med dig av kommer att användas i följande syften: för produktdesign och -utveckling, intern och extern marknadsföring och utbildning.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer information som du anger på, eller laddar upp på, webbplatsen (t.ex. uppgifter som du anger i ett onlineformulär, en bild som du laddar upp) och beviljade samtycken, tillstånd osv. Personuppgifter kan också innefatta information om din bakgrund, medicinsk historik och användning av våra och andra medicinska produkter.

  Rättslig grund för behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i det här sammanhanget enligt ditt uttryckliga samtycke om du lämnar hälso- eller sjukvårdsinformation, eller i samband med fullgörandet av ett kontrakt (etablerat eller pågående) och/eller våra rättsliga intressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster om du inte lämnar hälso- eller sjukvårdsinformation till oss.

 8. För att kunna identifiera potentiella affärsmöjligheter.
  Syfte med behandlingen Att utvärdera och genomföra särskilda affärsmöjligheter, inklusive idéer om nya produktutvecklingar och potentiella affärs-, produkt- och tjänsteförvärv enligt de önskemål som du lämnat på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, som att kontakta oss direkt.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, all kommunikation som har skickats via webbplatsen (t.ex. genom att fylla i ett kontakt- eller förslagsformulär).

  Rättslig grund för behandlingen: Vi använder de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget i samband med vårt fullgörande av ett kontrakt och/eller våra rättsliga affärsintressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) av produktforskning och -utveckling.

 9. När du söker jobb inom Hollister.
  Syfte med behandlingen Att bedöma din lämplighet för jobbet du söker som en del av ansöknings-processen utifrån ansökan som du lämnat genom formulär som finns på den här webbplatsen och/eller i andra sammanhang, som att delta i en jobbmässa eller svara på en jobbannons. Vi samlar även in dina personuppgifter för det här syftet från de olika rekryteringsföretag som vi samarbetar med vid anställning av nya medarbetare. Det är frivilligt att lämna alla typer av personuppgifter i det här sammanhanget; om du däremot inte lämnar viss information kan vi kanske inte behandla din ansökan eller andra förfrågningar som du har angående din potentiella anställning hos Hollister. Den information som du lämnar kommer att användas för att kontakta dig med information om jobb och marknadsnyheter om Hollister och om du ansöker om ett jobb, för att behandla din ansökan. När du söker ett jobb har du möjlighet att specificera om du vill att den information som du lämnar ska delas med Hollister-rekryterare över hela världen, endast Hollister-rekryterare i landet du bor i eller endast Hollister-rekryterare som hanterar de specifika jobb som du söker.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas: E-post, lösenord, namn, telefonnummer, adress, nuvarande jobbinformation, yrkescertifieringar, tidigare arbetshistorik och -erfarenhet, språkkunskaper, rörlighet, referenser till tidigare arbetsgivare, tidigare ansökningar hos Hollister, juridiska restriktioner av möjlig anställning, släktingar som för tillfället är anställda hos Hollister, kön, ras och etnicitet.

  Rättslig grund för behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i det här sammanhanget för att avgöra om ett anställningsavtal kommer att ingås (Artikel 6 (1) (b) i GDPR och motsvarande regler i lokala dataskyddslagar som rör (den eventuella) anställningsrelationen) och för att driva de rättsliga intressena (i överensstämmelse med Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att skydda Hollisters juridiska intressen (t.ex. som krävs för att försvara sig mot rättsliga anspråk eller att vidta försiktighetsåtgärder för skyldigheter).

 10. För att följa tillämplig lagstiftning och att fastställa, utöva och/eller försvara rättsliga anspråk.
  Syfte med behandlingen I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med rättsliga förpliktelser, för att förhindra illegal användning av webbplatsen, för att lösa tvister, för att skydda vår immateriella äganderätt, för att fullfölja våra avtal och för att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk. Om du exempelvis arbetar inom sjukvården och har fått kompensation för tjänster från oss kan vi vara skyldiga att behandla dina personuppgifter i samband med offentliggöranden i enlighet med Sunshine Act. Om du har lämnat ett klagomål angående någon av våra produkter behandlar vi dina personuppgifter om och i den utsträckning som det krävs i samband med tillämpliga rapporteringskrav.

  Kategorier av personuppgifter som behandlas:
  • IP-adress, operativsystem, webbläsare, webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, internetleverantör och andra typer av dator- och anslutningsrelaterad information som är relevant för att identifiera din enhetstyp, ansluta till webbplatsen, aktivera utbyte av uppgifter med dig och din enhet och säkerställa smidig användning av webbplatsen;
  • undersidor som du besökt på vår webbplats, länkar som du har följt på webbplatsen, inklusive datum, tid och varaktighet;
  • det fullständiga klickflödet som lett till, genom eller från webbplatsen, inklusive datum och tid
  • namn, titel och adress;
  • sjukhusanknytning och belopp som vi har betalat dig;
  • personlig kontaktinformation (telefon, e-post, fax osv.);
  • hälsoinformation och användning av våra produkter; och
  • förfrågningar om information och produktprover.

  Rättslig grund för behandlingen:
  Vi använder de personuppgifter du lämnar i det här sammanhanget i samband med våra rättsliga affärsintressen (Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att skydda företaget och dess egendom (inklusive att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk) och att uppfylla våra juridiska skyldigheter (Artikel 6 (1) (c) i GDPR). Vi behandlar även dina personuppgifter i det här sammanhanget enligt ditt samtycke.

 

Överföring av dina personuppgifter

All åtkomst till dina personuppgifter hos Hollister är begränsad till de personer som har behov av dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi för över dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare i de syften som listas nedan:

 1. Till andra enheter inom Hollister-koncernen , i synnerhet till Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, USA, 60048). Sådana enheter kan finnas i länder för vilka EU-kommissionen ännu inte har fattat ett beslut om landet i fråga garanterar en adekvat nivå av dataskydd, nämligen USA eller företag inom Hollister-koncernen som finns utanför EES. Vi överför dina personuppgifter till dessa mottagare för att driva Hollisters rättsliga intressen (i överensstämmelse med Artikel 6 (1) (f) i GDPR) att underlätta global verksamhet i samband med de system och tjänster som Hollister-koncernen delar, såsom åtkomst till nätverksservrar, IT-system och personal som arbetar inom flera avdelningar. Du hittar en lista över sådana företag här
 2. Till tredjepartsleverantörer av tjänster som behandlar uppgifter på våra vägnar för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster, inklusive våra leverantörer av IT-tjänster, såsom salesforce.com och SAP, i syfte att administrera programvara som våra system och nätverk körs med; speditörer, transport- och logistikföretag i syfte att leverera produkter och annat material som du har beställt; specialister som genomför produktutvärdering och/eller kliniska studier på våra vägnar; och finansinstitut. Våra tredjepartsleverantörer av tjänster och partner är enligt kontrakt skyldiga att behandla sådana uppgifter på Hollisters vägnar enligt lämpliga instruktioner för det syfte som respektive behandling har och för att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt. De får inte behandla eller dela dina personuppgifter på några andra sätt, med undantag för vad som är tillåtet enligt lag.
 3. Till statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje part i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lagstiftning om vi har anledning att tro att utlämnande av personuppgifter är nödvändigt för att kunna identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som orsakar bedrägeri, skadar eller hindrar (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) vår immateriella äganderätt, andra webbplatsanvändare eller vem som helst som kan skadas av sådan verksamhet. Vi lämnar även ut personuppgifter i samband med stämning, fullmakt eller annan order från domstol, eller när vi i god tro tror att en lag, förordning, stämning, fullmakt eller annan order från domstol kräver att vi gör det (eller ger oss rätt att göra det) eller vid agerande i en nödsituation. Den rättsliga grunden för sådana överföringar av uppgifter är våra rättsliga intressen som definierats ovan (i överensstämmelse med Artikel 6 (1) (f) i GDPR) och att uppfylla våra juridiska skyldigheter (i överensstämmelse med Artikel 6 (1) (c) i GDPR).
 4. Till våra professionella rådgivare, inklusive våra revisorer och advokater, om och i den utsträckning det är nödvändigt, i syfte att fullfölja eller redovisa våra finansiella och rapporteringsskyldigheter, eller att fastställa, utöva och/eller försvara rättsliga anspråk.

I samtliga fall begränsar vi de personuppgifter som vi lämnar ut till dessa tredje parter till den mängd uppgifter som är nödvändig och enligt vad som begränsas av GDPR och annan relevant lokal lagstiftning.
Vissa av mottagarna av dina personuppgifter kommer att finnas eller ha betydande verksamhet utanför ditt land och EES, där dataskyddslagarna kan ge en annan nivå av skydd jämfört med de lagar som gäller i din jurisdiktion och där EU-kommissionen inte har fattat ett beslut om nivån av dataskydd. Genom att ingå lämpliga avtal om överföring av personuppgifter baserade på standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EC) som avses i Artikel 46 (5) i GDPR eller andra adekvata medel, som kan begäras via kontaktuppgifterna nedan, kommer vi att genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla andra mottagare utanför EES tillhandahåller en tillräcklig nivå av dataskydd och att det finns lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller förändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst och mot alla andra olagliga former av behandling.

 

Lagring av uppgifter

Dina personuppgifter lagras av Hollister och/eller våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som personuppgifterna samlats in för, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och våra interna scheman för lagring av uppgifter. När Hollister inte längre har ett behov av att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras utifrån dem, såvida vi inte behöver behålla dina personuppgifter för att uppfylla Hollisters juridiska skyldigheter och förpliktelser.

Personuppgifter kommer enligt princip att lagras så länge som du godkänner att vi kontaktar dig. Vi kommer däremot att lagra dina relevanta personuppgifter under en längre tid om Hollister tillåts att skicka marknads-föringsmaterial till dig. Vi tar även i regel bort kontakter, kommunikation och företagsbrev som innehåller personuppgifter och vi redigerar personuppgifter i sådana dokument 10 år efter att de avslutats eller skapats, eftersom sådana uppgifter kan vara föremål för lagstadgade krav på lagring, vilket ofta kräver lagring i upp till 10 år. Om en rättslig eller disciplinär process initieras lagras personuppgifterna tills processen är avslutad, inklusive eventuella perioder för överklagande, och kommer därefter att tas bort eller arkiveras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ytterligare specifik information om lagringstider finns ovan i underavsnitten till avsnittet ”Behandling av dina personuppgifter”.

 

Dina rättigheter

Om du har givit ditt samtycke till någon typ av behandling av dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst och med verkan i framtiden. En sådan återkallning kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

I överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning kan du också ha följande lagstadgade rättigheter, som du kan utöva genom att kontakta oss enligt ovan, med förbehåll för villkoren i tillämplig lagstiftning:

 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse från oss huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, och om så är fallet, att begära åtkomst till personuppgifterna. Denna rätt till tillgång omfattar, bland annat, syftet med behandlingen, kategorierna av de berörda personuppgifterna och de mottagare eller kategorier av mottagare som har fått eller kommer att få ta del av personuppgifterna. Du har även rätt att få en kopia av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du önskar fler kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader.
 2. Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är ofullständiga eller inkorrekta. Beroende på behandlingens syfte har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.
 3. Rätt till radering (rätt att bli borttagen): Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter, inklusive (i) när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften som de behandlades för; (ii) om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon rättslig grund till fortsatt användning av dina personuppgifter; (iii) om du invänder mot användning av dina personuppgifter (enligt nedan); (iv) om vi olovligen har använt dina personuppgifter; eller (v) om dina personuppgifter måste tas bort för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.
 4. Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter i vissa sammanhang, såsom (i) om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta och endast under den period det tar oss att verifiera dina personuppgifters korrekthet; (ii) vid olovlig användning av dina personuppgifter och om du begär att dina personuppgifter ogiltigförklaras istället för att tas bort; (iii) om vi inte längre har behov av dina personuppgifter men du behöver dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (iv) om du har invänt mot användning av dina personuppgifter och under den period det tar oss att verifiera huruvida våra skäl att använda dina personuppgifter upphäver din invändning eller inte.
 5. Rätt till dataportabilitet: Du har rätt få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och att få dem överförda till ett annat företag där det är tekniskt genomförbart. Rätten gäller endast där användandet av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke eller för fullgörande av ett kontrakt, och när användningen av dina personuppgifter utförs med automatiserade medel.
 6. Rätt att göra invändningar: Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation eller om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring, när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan bli tvingade att inte längre behandla dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller inte, i synnerhet, om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder före ingåendet av ett kontrakt eller för att genomföra ett avtal som redan har ingåtts.

Kontakta Hollister enligt ovan för att utöva dessa rättigheter. Observera att Hollister inte kan uppfylla din förfrågan om tillämplig lagstiftning hindrar oss från att göra det.

Du har även rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt.

 

Information om kakor och annan teknik

När du använder webbplatsen skickar vi en eller flera kakor – små textfiler som innehåller en sträng alfanumeriska tecken – till din enhet. Vi använder både sessionskakor och beständiga kakor. En sessionskaka raderas när du stänger webbläsaren. En beständig kaka ligger kvar i webbläsaren även efter att du har stängt den och kan användas av webbläsaren vid senare besök på webbplatsen. Din webbläsare kan ge dig olika alternativ för kakor. Observera att om du tar bort eller väljer att inte godkänna kakor så kan du inte använda webbplatsens funktioner och tjänster till dess fulla potential. Vi använder även kakor från tredje part för de tjänster som erbjuds via webbplatsen. Exempelvis använder vi Google Analytics för att samla in och behandla vissa analysdata. Vi bearbetar inte eller svarar inte på webbläsares ”Spåra inte”-signaler eller andra liknande överföringar som skickar en begäran att inaktivera spårning av användare som besöker vår webbplats eller använder tjänster som erbjuds via vår webbplats.

Vi använder kakor och samlar automatiskt in information för att: (i) anpassa vår webbplats och de tjänster som erbjuds via webbplatsen, som att komma ihåg din information så att du inte behöver ange den igen när du använder vår webbplats och de tjänster som erbjuds via webbplatsen; (ii) skapa anpassade annonser, innehåll och information utifrån profilering; (iii) övervaka och analysera effektiviteten hos vår webbplats, de tjänster som erbjuds via webbplatsen och marknadsföring från tredje part utifrån profilering; (iv) övervaka sammanställd användningsstatistik för webbplatsen såsom totalt antal besökare och sidvisningar; och (v) spåra dina poster, dina överföringar och din status i alla kampanjer eller andra aktiviteter som erbjuds via webbplatsen och de tjänster som erbjuds via webbplatsen (profilering). Spårningsteknik (profilering) hjälper oss även att hantera och förbättra webbplatsens användbarhet; (i) att upptäckta om din dator och har varit i kontakt med oss tidigare och (ii) att identifiera de mest populära delarna av webbplatsen.

Sociala medier och nätverk. Tredje parter, inklusive Facebook, kan använda kakor, pixeltaggar och andra lagringstekniker för att samla in och ta emot information från webbplatsen och andra delar av internet för att sedan använda den informationen för att tillhandahålla mätningstjänster och riktade annonser. Din interaktion med dessa funktioner regleras av integritetspolicyn tillhörande det ansvariga företaget. Om du exempelvis skapar eller loggar in på ditt konto via ett socialt nätverk från tredje part kan vi få åtkomst till viss information från den webbplatsen, såsom ditt namn, kontoinformation och vänner, i enlighet med tillståndsförfaranden som fastställts av det sociala nätverket från tredje part. Du kan ha rätt att välja bort insamling och användning av information för annonsinriktning. EU-invånare kan göra ett sådant val på www.youronlinechoices.eu.

 

Tillämplighet och ändringar i denna integritetspolicy

Den här policyn gäller endast för våra procedurer, praxis och tjänster. På vår webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser och onlinetjänster som drivs av andra företag som inte står under vår kontroll. Om du lämnar eller skickar personuppgifter till sådana webbplatser eller onlinetjänster gäller de webbplatsernas eller onlinetjänsternas integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för alla webbplatser som du besöker.

Vi kan komma att revidera den här integritetspolicyn när som helst genom att ändra den här sidan. Du bör därför kontrollera den här policyn från tid till annan för att bli informerad om ändringar, eftersom de är bindande för dig. Den här policyn uppdaterades senast i april 2019.