Kliniska verktyg


Praktiska verktyg för patientvård

Nedan finner du ett komplett sortiment med guider, diagram, affischer och andra källor som kan hjälpa stomipatienterna och deras familjer på stomiresan.

Anatomiska diagram

Det här samtalsverktyget kan användas av sjuksköterskor för att underlätta patientgenomgångar. 

Läs mer

Ordlista för stomi

Ett omfattande häfte med vanliga termer för dem som tar hand om människor med uro- och tarmstomier.

Läs mer