Kliniska verktyg


Anatomiska diagram

Dansac har publicerat Anatomiskt stomidiagram, ett praktiskt verktyg för sjuksköterskor som förenklar patientgenomgångarna före stomioperationen. Stomidiagrammet innehåller åtta detaljerade anatomiska diagram. De täcker aspekter såsom kirurgiskt snitt, magmuskler och matsmältningssystemet.

Visa PDF