Vad som väntar före stomioperationen | Dansac FI

Före operationen


Före operationen

De flesta människor vet mycket lite om vad stomi är innan de inser att de själva behöver en. Du kan ha många frågor om och när det blir nödvändigt med en stomioperation. Du kan få informationsmaterial om stomioperation och stomi av din stomiterapeut eller närmaste Dansac-kontor. I detta material kan du läsa om erfarenheter från personer som redan lever med stomi.

På den här webbplatsen finns värdefull information som kan hjälpa dig att avgöra hur du bäst kan ställa de viktiga frågor till sjukvårdspersonalen som du behöver ha svar på innan operationen.

Klicka på länkarna nedan för ytterligare information.

Livet med stomi

Följ fyra personer, mellan 14 och 70 år, då de delar med sig av sina inspirerande berättelser om livet med stomi.

Läs mer

eStoma

eStoma är ett internetbaserat utbildningsprogram utformat för stomiopererade personer och deras familjer.

Läs mer

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.