{ "modal": { "title": "Före operationen/Att leva med stomi", "headline": "Livet med stomi", "content": "

Att ha stomi, tillfälligt eller permanent, är en stor förändring i en persons liv. För en del personer kan det ta lång tid och justering att acceptera livet med stomi. För andra går det snabbare. Hur du handskas med det beror på dig och din situation — det finns inget rätt eller fel sätt att leva med stomi.

\n

I den här boken får du träffa Sif, Phillip, Marianne, Niels, Jamie och Sarah. De berättar sina personliga och ärliga berättelser om sitt liv med stomi. De fokuserar på vad som varit viktigast för dem för att acceptera och vänja sig vid att leva med stomi.

\n

Du kan se segment från filmen Livet med stomi via länkarna nedan.

", "additional_content": "\n

Visa broschyr  Livet med stomi

", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/lifewithastoma.ashx", "video_url": "" } }