Professionell vård


Källor för stomivårdspersonal

För att uppmuntra till dialog mellan stomipatient och vårdpersonal tar vi regelbundet fram nytt informations- och utbildningsmaterial för stomiopererade personer och deras familjer, i nära samarbete med stomivårdspersonal runt om i världen.

Nedan finns en lista med länkar till utbildningsguider och verktyg för mer information.

Kliniska verktyg

Material som ska användas i den dagliga sjukvården. Läs mer

Kliniska källor

Ett informationsbibliotek för sjukvårdspersonal. Läs mer