Upphovsrättslig information/användarvillkor

© Copyright 2023, Dansac A/S. Med ensamrätt.

Webbplatsen ägs och styrs av Dansac A/S,
Lille Kongevej 304,
3480 Fredensborg,
Central Business Register (CVR) 34094810,
Tel: +45 4846 5000
Fax:+45 4846 5010
dansac@dansac.com

Användningen av www.dansac.com (”webbplatsen”) gäller under nedanstående villkor. Om du inte godkänner dessa villkor ombeds du lämna webbplatsen utan att fortsätta använda den.

Dansac A/S tillhandahåller denna webbplats endast i informationssyfte. Dansac strävar efter att innehållet alltid ska vara uppdaterat, men vi kan inte garantera att det är komplett, korrekt eller i enlighet med gällande lagstiftning. Innehållet på webbplatsen ägs och kontrolleras av Dansac A/S och skyddas enligt alla tillämpliga danska lagar såsom upphovsrätt och varumärkeslagar. Du kan hämta innehåll från den här webbplatsen endast och enbart för icke-kommersiellt bruk i enlighet med de rättigheter som anges i dansk lagstiftning. Det är inte tillåtet att göra några modifieringar eller ytterligare reproduktion av innehållet på den här webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Dansac A/S.

Produkter och produktbeskrivningar som visas eller beskrivs här kan skifta mellan olika länder. Produkter som visas finns kanske inte eller är kända under andra namn i olika länder.

Dansac A/S tillhandahåller inte medicinsk rådgivning eller tjänster. Informationen på denna webbplats ersätter inte medicinsk vård. Innehållet på webbplatsen är inte avsett som och ersätter inte medicinsk rådgivning. Om du har, eller du misstänker att du har, hälsoproblem ska du alltid rådfråga en legitimerad läkare.

Om Dansacs webbplats är länkad till andra webbplatser tar Dansac inte på sig något ansvar för någon del av en länkad webbplats och rekommenderar inte någon sådan webbplats. Dansac A/S ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av innehållet på en annan webbplats eller webbplatser.

Dansac A/S kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen mot datorvirus, maskar, trojanska hästar och andra hot. Dansac A/S garanterar dock inte att webbplatsen är fri från sådana skadliga program och frånsäger sig allt ansvar för eller i samband med förlust på grund av skadliga program som tagits emot från webbplatsen eller med filer som hämtats från webbplatsen. All kommunikation som vidarebefordras till Dansac A/S via Dansacs webbplats görs helt på icke-konfidentiell basis. Dansac kan reproducera, publicera eller på annat sätt använda sådan kommunikation för önskat ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter eller tjänster.

När du använder denna webbplats registreras uppgifter om ditt beteende, t.ex. med hjälp av cookies. Syftet med att registrera dessa uppgifter är att beskriva användningen av webbplatsen. På så sätt kan vi se till att innehållet på webbplatsen alltid är relevant. Uppgifterna används också för att se till att Dansacs kunskap alltid används i enlighet med villkoren. Alla registrerade uppgifter behandlas konfidentiellt och överförs inte till länder utanför EU/EES-området. Uppgifterna behandlas av en extern dataprocessor som är värd för webbplatsen. Uppgifter som skickas mellan Dansac och den externa dataprocessorn är krypterade. Kontakta Dansac A/S för ytterligare information om de uppgifter som Dansac har lagrat om dig. I det här sammanhanget kan du utan kostnad begära att felaktiga uppgifter om dig rättas eller att Dansac slutar att behandla personuppgifter om dig.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE, og TRE är varumärken som tillhör Dansac A / S.

Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör respektive ägare.