Frisk hud – hur det påverkar ditt dagliga liv

Huden runt din stomi kan ha en stor påverkan på din livskvalitet om den bli irriterad eller skadad. Lär dig mer om varför frisk peristomal hud är så viktigt.  

couple-holding-hands-walking-outdoors-with-healthy-skin-for-daily-life

Lär dig mer om hur du håller huden frisk efter stomioperationen

Om du har genomgått en stomioperation har termen "frisk hud" en speciell betydelse. Din stomiterapeut har förmodligen redan pratat med dig om hur du bibehåller frisk hud kring din stomi. Att hålla rent är oerhört viktigt eftersom huden runt stomin kan påverka ditt dagliga liv på ett avgörande sätt.

Hudvård: två sidor

Peristomala hudkomplikationer kan leda till irriterad hud, smärta, läckage och oro som påverkar ditt liv negativt. Om de inte åtgärdas på rätt sätt kan problemen även påverka ditt dagliga liv och förhindra att du kan göra de saker du gillar. 

Å andra sidan kan frisk peristomal hud bidra till ett ökat självförtroende och att du kan njuta av livet utan att behöva oroa dig för läckage orsakat av peristomal hudkomplikation (PSC). Dessutom känns frisk peristomal hud fantastiskt. Livet är helt enkelt bättre utan hudbesvär!

Hudvård och välbefinnande

Att leva med stomi kan innebära unika utmaningar men irriterad peristomal hud ska inte betraktas som normalt. Följande resultat konstaterades i en undersökning som mätte hälsorelaterad livskvalitet:

  • Personer som lever med stomi uppskattar sin livskvalitet ungefär på samma nivå som personer utan stomi
  • När hudproblem uppstår rapporteras en lägre livskvalitet. 
  • Vid mer allvarliga besvär rapporterar personer med peristomal hudbesvär att livskvaliteten är på samma nivå som vad personer som har allvarliga hjärtproblem eller bröstcancer rapporterar.

Forskningen visar att även lindriga hudproblem kan påverka ditt välbefinnande negativt. Slutsatsen är att man kan uppnå en bättre livskvalitet genom att hålla huden frisk kring stomin.

Hålla din peristomal hud frisk

När du förstår vikten av frisk persistomal hud, är det lättare att prioritera hudvården runt din stomi.