$name | Dansac FI
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > TRE teknologiTRE teknologi

NovaLife TRE 1 Sluten Mini

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Tömbar Convex Mini

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Convex Maxi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Soft Convex Maxi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Midi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Soft Convex Midi

Mjuk konvexitet, beige påse med inspektionslucka, förhålad eller uppklippbar.

NovaLife TRE 1 Sluten Convex Midi

Hård konvexitet beige påse förhålad eller uppklippbar

NovaLife TRE 1 Sluten Maxi

Plan, beige påse, uppklippbar.

NovaLife TRE 2 hudskyddsplatta

Plan, uppklippbar, passar Nova 2- och NovaLife 2-påsar.

NovaLife TRE 2 Convex hudskyddsplatta

Hård konvexitet, uppklippbar eller förhålad.

NovaLife TRE Tömbar Soft Convex Maxi

Mjuk konvexitet, tömbar, beige påse med inspektionslucka.

NovaLife TRE 1 Tömbar Maxi

Plan, beige påse, uppklippbar.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.