Förhindra parastomalt bråck

Ett parastomalt bråck kan inträffa när som helst efter en stomioperation. Ta reda på vad ett parastomalt bråck är och hur du kan undvika det.

family-enjoying-breakfast-together-on-back-porch-deciding-what-to-eat-after-stoma-surgery

Ett parastomalt bråck är en vanlig komplikation som kan drabba personer med stomi. Men inte alla med stomi utvecklar parastomalt bråck.

Ett parastomalt bråck kan inträffa veckor, månader eller år efter en stomioperation. Risken för att utveckla parastomalt bråck ökar med åldern. Övriga riskfaktorer är kirurgteknik, muskelsvaghet och flera bukoperationer. Att vara överviktig, hosta eller sträcka sig kan också öka sannolikheten att utveckla parastomalt bråck.

Vad är parastomalt bråck?

Parastomalt bråck uppstår på grund av en svaghet i bukväggen. Den möjliggör en utbuktning av ett organ eller en del av ett organ (vanligtvis tarmen). Ett parastomalt bråck kan visa sig som en utbuktning runt stomin. Även ojämnheter i huden och spänningar runt stomin kan uppstå beroende på bråckets storlek och form.

 

Hernia

Ett parastomalt bråck

 

Hernia

Vy från sidan av ett bråck

 

Storleken på det parastomala bråcket kan ändras beroende på din position. Till exempel kan det bli mindre synligt när du ligger ned. Parastomala bråck kan ha olika storlek, från mycket små till ganska stora.

Ett parastomalt bråck utvecklas vanligtvis långsamt. Många personer förstår inte att de har ett bråck förrän de träffar sin stomiterapeut eller kirurg. Det kan upplevas som jobbigt att ha ett bråck, så det är viktigt att förstå varför det uppstår och hur du kan undvika att få bråck. 

Tips för att undvika ett parastomalt bråck

Risken att utveckla parastomalt bråck på grund av en sträckning vid lyft eller träning är generellt högre än risken att utveckla ljumskbråck. Det beror på att man skär i musklerna under stomioperationen, vilket kan göra dem svagare.

Om du vill förhindra parastomalt bråck kan du: 

  • Undvika att lyfta mer än ca 2 kg i upp till sex veckor efter operationen. Vid behov, använd en vagn för att flytta tyngre saker eller få någon att hjälpa dig. 
  • Var försiktig när du tränar. Stretcha magen, gör bäckenlyft eller promenera. Situps eller andra magövningar måste göras med försiktighet. Din stomiterapeut kommer att ge dig tips och råd om lämpliga övningar som får göras både före och efter operationen. 
  • Tänk på din vikt. Försöka hålla en hälsosam vikt. 
  • Ha på dig stödunderkläder om det rekommenderas. Om din stomiterapeut anser att du behöver extra magstöd, diskutera vilken typ av stöd som är lämpligt för dig.


Om du misstänker att du har parastomalt bråck

Kontakta din stomiterapeut om du misstänker att du har ett parastomalt bråck. Då kan du få hjälp med olika lösningar.