Kroppsbilden efter en stomioperation

Din kropp är annorlunda efter en stomioperation. Därför kan det ibland uppstå svårigheter med kroppsbilden. Utforska och lär dig hantera dina nya känslor om din kropp efter stomioperationen.

man-observing-stoma-pouch-on-his-abdomen-thinking-about-body-image-concerns-with-a-stoma

Tips för att förbättra din kroppsbild efter en stomioperation

Ge dig själv den tiden att anpassa dig till förändringarna i din kropp efter en stomioperation. Var tålmodig, försök vara positiv och sök stöd och hjälp om du behöver.

Att hantera känslor kring kroppsbilden

Oavsett anledningen till din stomi, eller om din stomi är temporär eller permanent, kan den förändrade kroppen ibland innebära överväldigande känslor. Att vara öppen och ärlig med personer i din närhet är ett sätt att hantera de första känslorna.

Försök att förklara för din partner eller en nära vän hur du känner om din kropp när du har fått en stomi. Starka negativa känslor kan leda till depression eller ångest, påverka din identitet och resultera i att du undviker sociala aktiviteter och påverka sättet du uppför dig mot de runt omkring dig. För att minska risken för sådana problem, försök att ge dina nära en chans att förstå vad du går igenom så att det kan stötta dig. 

Kom ihåg att din stomiterapeut också kan vara ett stöd. Han eller hon är utbildad för att ge stöd när du återhämtar dig och försöker anpassa dig. Du är inte ensam. Alla med en stomi går igenom de här känslorna och din stomiterapeut är redo att lyssna och förstå hur du känner dig – eller rekommendera ytterligare professionell hjälp om det skulle behövas.

Tips om hur du kan hantera dina känslor och kroppsbild

  • Undvik inte att gå till nya platser eller att träffa nya människor. Undvikandet kan förstärka känslan av att folk tittar på dig i sociala situationer, vilket nästan aldrig är fallet.
  • Försök att inte oroa dig för att någon ska vara för nyfiken – styr konversationen själv istället. Öva på svar eller påståenden som avleder fokus från dig till ett annat ämne. Du kan till exempel le och säga något som "men nog om mig, nu pratar vi om dig istället".
  • Påminn dig om vad det var som attraherade din partner till dig. Det är inte särskilt troligt att din mage hade så mycket att göra med attraktionen, så fokusera på dina styrkor istället. Fundera på dina positiva sidor och vad du gillar med ditt utseende. Säg det högt så att du hör det - och tro på det.
  • Omforma din stomi till något positivt. Kanske kan din stomi representera välbefinnande och frihet från sjukdom? Vårda den känslan och dela med dig av den till andra för att förstärka den.