Vad är Kolostomi

woman-walking-down-city-street-understanding-a-colostomy

Varje år genomgår tusentals personer en stomioperation. Orsaken till operationen kan vara tarmsjukdom, en olycka eller en medfödd funktionsnedsättning. Ibland kan en operation vara en livsavgörande åtgärd. Lär dig fakta kring stomi och varför du eventuellt skulle behöva göra en kolostomioperation. 

Inom det medicinska området används benämningen stomi för att beskriva en öppning i buken där en del av tarmen förs genom bukväggen. För de som har gjort en kolostomi eller ileostomi leds avföringen ut via stomin. För de som har gjort en urostomi leds urinet ut via stomin. När det gäller kolostomi eller ilestomi kan de vara temporära eller permanenta, beroende på den medicinska orsaken.

Vad är en kolostomi?

En kolostomi är en kirurgisk skapad öppning i tjocktarmen. En liten del av tarmen förs ut via bukväggen och fästs i huden. En kolostomi kan formas från nästan vilken del av tjocktarmen som helst, även om colon sigmoideum och colon transversum är vanligast. Den exakta positionen på stomin beror på den medicinska orsaken till operationen. 

En kolostomi avleder avföring från tarmen, som istället samlas upp i en kolostomipåse. Avföringens mängd och konsistent varierar och beror delvis på placeringen av stomin på tarmen.

Varför görs en kolostomi?

Olika sjukdomar och tillstånd kan resultera i en kolostomi, till exempel:

  • Cancer 
  • Divertikulit
  • Trauma/perforering
  • Allvarlig förstoppning
  • Skada efter strålbehandling

Har du frågor?

Du som ska opereras kommer prata med din läkare eller stomiterapeut kring operationsdetaljerna. Det kan vara en bra idé att skriva ned dina frågor så du lättare kommer ihåg dem inför ditt samtal. Det gäller även du som redan har blivit opererad. Det dyker oftast upp många frågor efteråt som kan vara bra att skriva ner inför ditt nästa samtal med din stomiterapeut.