Kassa för varuprover | Dansac FI

Kassa

Ange följande information så skickar vi gratisprover till dig direkt.

Customer Information
SEKRETESSPOLICY
 • SEKRETESSPOLICY

  Samtyckestext för förfrågningar om produktprover

  Genom att klicka på knappen “Ja, jag godkänner” nedan, förklarar jag mitt samtycke till att Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Suomen Sivuliike, samt företag inom dess koncern (visa), samlar in, behandlar och använder personuppgifter som jag lämnar i följande syften (klicka i alla som gäller):

  • för att kunna tillhandahålla produktprover som jag har efterfrågat och vid behov kontakta mig för uppföljning.

   Med tanke på att det ibland kan vara svårt att hitta rätt produkt behöver vi ditt samtycke till att vi får kontakta dig för att diskutera när du beställer prover.

   OBS! Den här rutan måste kontrolleras för att kunna behandla din begäran om prov


  • för att kunna tillhandahålla information om Dansac och dess produkter och tjänster

  Jag kan bli kontaktad (klicka i alla som gäller):

  • via telefon
  • via e-post
  • via post

  Jag förstår att de personuppgifter som jag har lämnat kan innehålla känslig information om min hälsa, inklusive uppgifter om mitt medicinska tillstånd och min vård. Jag förstår att mitt samtycke är frivilligt och inte obligatoriskt för att jag ska kunna vara i kontakt med Hollister. Jag är däremot medveten att Hollister inte kan uppfylla vissa förfrågningar, såsom tillhandhållande av produktprover eller rådgivning om produkter, om jag inte ger mitt samtycke till behandling av mina personuppgifter och känslig information.

  Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst genom att kontakta Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Suomen Sivuliike via telefon (010 841 3040) eller via e-post (info.fi@hollister.com). Sådant återkallande kommer endast att ha verkan i framtiden (dvs. mitt återkallande av samtycke har ingen verkan på lagligheten av den behandling och de offentliggöranden som skedde innan samtycket återkallades).

  Mer information om Hollisters integritetspolicy finns här.

Informationen som finns här är inte avsedd som medicinsk rådgivning och är inte en ersättning för de råd du får av din personliga läkare eller annan vårdpersonal. Informationen här ska inte användas som hjälp i akuta medicinska situationer. Om du är i en akut medicinsk situation ska du personligen omedelbart söka medicinsk behandling.