Avannetta ympäröivästä ihosta huolehtiminen on tärkeää

Avannetta ympäröivä ihoalue on pieni, mutta sillä voi olla suuri vaikutus elämänlaatuun, jos se ärtyy tai rikkoutuu.

couple-holding-hands-walking-outdoors-with-healthy-skin-for-daily-life

Vinkkejä ihon hoitamiseen avanneleikkauksen jälkeen 

Avannehoitaja on luultavasti kertonut avannetta ympäröivän ihon hoidosta. Se on tärkeää, sillä avannetta ympäröivä iho voi vaikuttaa päivittäiseen elämään merkittävästi.

Ihon terveys: kaksi puolta

Terve iho avanteen ympärillä tuo varmuutta arkeen. Ihon normaalia toimintaa vaikeuttavat komplikaatiot voivat aiheuttaa vuotoja, ihon ärsytystä, kipuja tai muita huolia, jotka vaikeuttavat arkea ja siitä nauttimista. Ihoalue kannattaa hoitaa kuntoon, jotta ne eivät haittaa päivittäistä elämää.

Vaarantunut avannetta ympäröivä iho voi johtaa ärsytykseen, kipuun, vuotoon ja huoliin, jotka vaikuttavat elämänlaatuun negatiivisesti. Ellei ongelmia hoideta oikein, ne voivat haitata päivittäisiä toimia ja elämästä nauttimista. 

Ihon terveys ja hyvinvointi

Ärtynyttä ja kipeää avannetta ympäröivää ihoa ei tule pitää normaalina asiana. Pohdi, kuinka seuraava avanneleikattujen terveyteen liittyvä, elämänlaatua mitanneen kyselyn tulokset sopivat itsellesi:

  • Avanteen kanssa elävät ihmiset arvioivat hyvinvointinsa suurin piirtein samaksi kuin muutkin.
  • Kun iho-ongelmia ilmenee, itseraportoitu hyvinvointi laskee.
  • Vaikeista avannetta ympäröivän ihon ongelmista kärsivät ihmiset arvioivat hyvinvointinsa samankaltaiseksi kuin ihmiset, joilla on vaikea sydämen vajaatoiminta tai rintasyöpä.

Tutkimukset osoittavat, että jo lievät iho-ongelmat voivat vaikuttaa hyvinvointiin negatiivisesti.

Avannetta ympäröivän ihon pitäminen terveenä

Avannetta ympäröivän ihon pitäminen terveenä on siis tärkeässä osassa elämänlaadun parantamisessa avannetta ympäröivän ihon hoitaminen kannattaa siis asettaa etusijalle.