Oikeudelliset tiedot | Dansac FI

Tekijänoikeudelliset tiedot / käyttäjäehdot

© Copyright 2007, Dansac A/S. Yksinoikeudella.

Verkkosivuston omistaa ja sen ylläpidosta vastaa Dansac A/S,
Lille Kongevej 304,
3480 Fredensborg,
yrityksen rekisteröintinumero (CVR-tunnus) 34094810,
Puh.: +45 4846 5000
Faksi:+45 4846 5010
dansac@dansac.com

Sivuston www.dansac.com (myöhemmin "verkkosivusto") käyttöä koskevat seuraavat ehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, kehotamme sinua poistumaan verkkosivustosta jatkamatta sen käyttöä.

Dansac A/S ylläpitää tätä verkkosivustoa ainoastaan tarjotakseen tietoa käyttäjien saataville. Dansac pyrkii varmistamaan verkkosivuston sisällön ajantasaisuuden. Dansac ei kuitenkaan takaa tietojen täydellisyyttä, oikeellisuutta tai nykyisen lainsäädännön vaatimusten mukaisuutta. Verkkosivuston sisältö on Dansac A/S:n omistamaa ja hallitsemaa omaisuutta. Se on suojattu Tanskan lainsäädännön kaikkien sovellettavien lakien, kuten tekijänoikeussäädösten ja tavaramerkkejä koskevien lakien, mukaisesti. Tämän verkkosivuston tietoja saa käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin Tanskan lainsäädännössä määriteltyjen oikeuksien mukaisesti. Verkkosivuston sisältöä ei saa muokata eikä jäljentää millään tavoin ilman Dansac A/S:n kirjallisesti antamaa lupaa.

Tässä verkkosivustossa kuvatut tai sivuston kuvissa näkyvät tuotteet ja tuotekuvaukset voivat vaihdella maittain. Verkkosivustossa näkyvät tuotteet eivät välttämättä ole saatavana kaikissa maissa tai ne tunnetaan muissa maissa jollakin toisella nimellä.

Dansac A/S ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa eikä lääketieteellisiä palveluja. Tämän verkkosivuston tiedot eivät korvaa lääketieteellistä hoitoa. Verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvonnaksi eikä korvaamaan lääketieteellistä neuvontaa. Mikäli sinulla on tai epäilet itselläsi olevan terveysongelmia, käänny aina laillistetun lääkärin puoleen.

Mikäli Dansacin verkkosivustossa on linkkejä muihin verkkosivustoihin, Dansac ei ole miltään osin vastuussa tällaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä eikä suosittele mitään tällaista ulkopuolista verkkosivustoa. Dansac A/S:n ei voida tulkita olevan vastuussa yhden tai useamman ulkopuolisen verkkosivuston sisällön käytöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Dansac A/S pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin suojaamaan tätä verkkosivustoa tietokoneviruksilta, haittaohjelmilta, troijalaisilta ja muilta tietoturvauhilta. Dansac A/S ei kuitenkaan takaa, että verkkosivustossa ei esiintyisi tällaisia haittaohjelmia eikä hyväksy mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustosta tai sen kautta ladatuista tiedostoista peräisin olevista haittaohjelmista tai mitään tällaisiin vahinkoihin liittyviä vastuita. Kaikkia Dansacin verkkosivuston kautta Dansac A/S:lle välitettäviä viestejä kohdellaan ei-luottamuksellisina. Dansac voi jäljentää, julkaista tai muuten hyödyntää näitä viestejä haluamiinsa tarkoituksiin, kuten tuotteiden tai palvelujen kehitys-, valmistus- ja markkinointitarkoituksiin.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, asioinnistasi kerätään tietoja esimerkiksi eväisteiden avulla. Näitä tietoja kerätään verkkosivuston käytön seuraamista varten. Näin voimme varmistaa verkkosivuston sisällön ajantasaisuuden ja hyödyllisyyden. Tietoja keräämällä myös valvotaan, että Dansacin tarjoamia tietoja käytetään aina käyttöehtojen mukaisesti. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Niitä ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Tiedot käsitellään ulkoisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä, joka toimii verkkosivuston isäntänä. Dansacin ja ulkoisen tietojenkäsittelyjärjestelmän välillä siirrettävät tiedot salataan. Saat lisätietoja Dansacin sinusta keräämistä tiedoista ottamalla yhteyden Dansac A/S -yhtiöön. Tällöin sinulla on oikeus vaatia Dansacia oikaisemaan sinua koskevat väärät tiedot tai lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn. Vaatimus on sinulle maksuton.

Dansac, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac Nodor S, EasiView ja TRE ovat Dansac A / S: n tavaramerkkejä.

Tässä sivustossa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvonnaksi eikä korvaamaan sinua hoitavalta lääkäriltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita. Tämän sivuston tietoja ei saa käyttää ohjeina kiireellistä lääketieteellistä hoitoa edellyttävissä tilanteissa. Jos tilanteesi edellyttää kiireellistä lääketieteellistä hoitoa, hakeudu välittömästi lääkäriin.