Tietolähteitä avannehoidon ammattilaisille | Dansac FI

COVID-19 pandemian vaikutus toimintaamme Lisätietoja

Hoitoalan ammattilaiset


Tietolähteitä avannehoidon ammattilaisille

Pyrimme edistämään vuoropuhelua avannepotilaiden ja hoitohenkilöstön välillä tuottamalla uutta, avanneleikatuille ja heidän perheilleen suunnattua tiedotus- ja koulutusmateriaalia. Materiaalien laatimisessa teemme tiivistä yhteistyötä avannehoidon ammattilaisten kanssa ympäri maailman.

Alla on linkkiluettelo, josta löytyy koulutusmateriaaliksi tarkoitettuja oppaita ja lisätietoja tarjoavia apuvälineitä.

Kliiniset apuvälineet

Päivittäiseen hoitotyöhön tarkoitettuja materiaaleja. Lue lisää

Kliiniset tietolähteet

Tietolähteitä terveydenhuollon ammattilaisille. Lue lisää

Tässä sivustossa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvonnaksi eikä korvaamaan sinua hoitavalta lääkäriltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiasi ohjeita. Tämän sivuston tietoja ei saa käyttää ohjeina kiireellistä lääketieteellistä hoitoa edellyttävissä tilanteissa. Jos tilanteesi edellyttää kiireellistä lääketieteellistä hoitoa, hakeudu välittömästi lääkäriin.