Dansac lausunto – COVID-19 ja toimitusketju Lisätietoja

Dansac Professional Care image nurses

Hoitoalan ammattilaiset


Tietolähteitä avannehoidon ammattilaisille

Pyrimme edistämään vuoropuhelua avannepotilaiden ja hoitohenkilöstön välillä tuottamalla uutta, avanneleikatuille ja heidän perheilleen suunnattua tiedotus- ja koulutusmateriaalia. Materiaalien laatimisessa teemme tiivistä yhteistyötä avannehoidon ammattilaisten kanssa ympäri maailman.

Alla on linkkiluettelo, josta löytyy koulutusmateriaaliksi tarkoitettuja oppaita ja lisätietoja tarjoavia apuvälineitä.

Kliiniset apuvälineet

Päivittäiseen hoitotyöhön tarkoitettuja materiaaleja. Lue lisää