Elämä avanteen kanssa


E-stoma on verkko-opas, joka sisältää hyödyllisiä tietoja avanneleikkaukseen meneville tai jo avanteen kanssa eläville potilaille sekä heidän omaisilleen ja ystävilleen. Oppaassa käsitellään keskeisiä avanteen hoitoon liittyviä kysymyksiä, kuten leikkausta edeltävää aikaa, sairaalassa oloa ja toipumisvaihetta sekä arkeen palaamista. Opas antaa lukijalle yleiskäsityksen siitä, millaista avanneleikatun elämä on. Siinä käsitellään useita eri aiheita, kuten avanteen kanssa elämisen fysiologisia, psykologisia ja sosiaalisia puolia. Oppaassa pohditaan muun muassa sitä, kuinka ihonsuojalevyn saa mukautumaan paremmin paikalleen ja millaista työelämään palaaminen jonkin aikaa kestäneen sairauden ja avanneleikkauksen jälkeen voi olla.

Se sisältää sekä teoriatietoa että avanteen kanssa elävien ihmisten kokemuksia. E-stomassa eri aiheisiin tutustuminen on helppoa ja intuitiivista. Lukija voi käydä eri osat läpi peräkkäin tai etsiä tiettyjä tietoja hyppäämällä aiheesta toiseen.

Peruskurssi    Ennen leikkausta

Peruskurssi    Sairaalahoito

Peruskurssi    Toipuminen

Peruskurssi    Elämä avanteen kanssa