Avannehoito: Leikkauksen jälkeiset komplikaatiot

Avanneleikkauksen jälkeiset viikot voivat olla potilaille sekä fyysisesti että henkisesti haastavia. Tuona aikana monet avannepotilaat kokevat ahdistusta ja pohtivat uutta elämäänsä koskevia kysymyksiä. Tehtäväsi potilaan avannehoitajana tai hoitavana terveydenhuollon ammattilaisena on antaa oikeat vastaukset ja kuunnella potilasta myötätuntoisesti.

Koskivatpa potilaan kysymykset sitten elämäntapaa, ihon komplikaatioita, intiimiä kanssakäymistä tai epämukavuutta, yleisiin huoliin tutustumalla osaat rauhoitella häntä paremmin. Lisätäksemme avannehoidon tuntemustasi kutsumme sinut tutustumaan työhön, jonka on laatinut Ostomy Forum. Kyseessä on 31 kokeneen enterostomaaliseen hoitoon (ET) erikoistuneen sairaanhoitajan yhteistyö, joka käsittelee avanneleikkausta ja sen seurauksia.

Olemme tässä oppaassa viitanneet useisiin tutkimuksiin, joiden avulla voit oppia eri leikkausmenetelmistä ja pysyä koulutusvaatimusten tasalla.

Miksi avannepotilailla on kipua vielä puoli vuotta leikkauksen jälkeen?

Tästä tutkimuksesta vastasi Ostomy Forum -ryhmän hollantilais-puolalainen lohko. Tutkimuksen päätavoite oli määrittää ja tutkia avanneleikkauksen jälkeisten fyysisten ja psykologisten tekijöiden suhdetta. Työryhmä keskittyi erityisesti leikkauksen jälkeiseen kipuun.

Voit tarkastella tutkimuksen tuloksia edellä olevasta linkistä. Yllättävimpiä löytöjä oli, että monet potilaat kärsivät kivusta vielä puoli vuotta avanneleikkauksen jälkeenkin. Tutkijat päättelivät myös, että potilaiden psykososiaalinen ympäristö vaikuttaa kivun kokemukseen.

Tutkimus avanteen komplikaatioista leikkauksen jälkeen

Ostomy Forum -ryhmän tanskalainen lohko otti tarkasteluun avanteeseen liittyvien komplikaatioiden esiintyvyyden 26 viikkoa leikkauksen jälkeen. Tutkittavia potilaita oli yhteensä 237, joista jokaiselle avannehoitajat järjestivät neljä seurantaa. Saadut tiedot mahdollistavat komplikaatioiden tutkimisen avanteen tyypin, sukupuolen, aikavälin ja leikkauksen pysyvyyden tai väliaikaisuuden mukaan.

Yksi tämän tutkimuksen löydöksistä viittaisi siihen, että väliaikaisen kolostomian saaneet – etenkin naiset – vaikuttavat kärsivän eniten avanteeseen liittyvistä komplikaatioista.

Ihon komplikaatiot avanneleikkauksen jälkeen: ET-hoitajien huolellisen arvioinnin ja hoidon tärkeys

Tutkimukset osoittavat, että avannetta ympäröivän ihon ongelmat koskettavat yli kolmasosaa kolostomiapotilaista ja yli kahta kolmasosaa ileostomiapotilaista. Siksi norjalaiset tutkijat päättivät tutkia ihoon liittyvien komplikaatioiden määrää ja tyypillistä esiintymisaikaa.

Tutkimusryhmä tarkasteli poliklinikoilla 237:ää potilasta vakioidun seurantalomakkeen ja havaintoindeksin avulla. Tuloksista selvisi, että komplikaatioiden määrä kasvoi voimakkaasti toisen jakson (3–6 viikkoa) aikana. Tuolloin keskimäärin 34 prosenttia kaikista vastaajista kärsi iho-ongelmasta.

Edellä viitatussa asiakirjassa on lisätietoja norjalaisen lohkon löydöksistä.

Sosiaaliseen elämään palaaminen: onko hoitajan arvion ja potilaan kokemuksen välillä korrelaatiota?

Sosiaalinen kuntoutus on haaste sekä potilaalle että ET-hoitajalle. Tätä varten kahdeksan maata osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten psykologiset tekijät vaikuttavat potilaan kykyyn palata normaaliin sosiaaliseen toimintaan avanneleikkauksen jälkeen.

Tutkimusryhmä tarkasteli erilaisia ongelmia, jotka liittyvät potilaiden psykologiseen ja fyysiseen terveyteen. Tavoitteena oli tunnistaa syitä, joiden perusteella ET-hoitaja arvioi potilaan sosiaalisen aseman joko ongelmalliseksi tai ongelmattomaksi.

Toipuminen väliaikaisen ileostomian jälkeen: Onko sukupuolella väliä?

Ostomy Forum -ryhmän ruotsalainen lohko pyrki selvittämään, toipuvatko naiset ja miehet väliaikaisesta ileostomialeikkauksesta eri tavoin. Tutkimuksessa tarkasteltiin 221:tä potilasta, joista 26 oli ollut väliaikaisessa ileostomialeikkauksessa.

Tulosten perusteella sukupuoli tulisi ottaa huomioon. Siinä missä monet miehet palasivat normaaliin arkeen viimeisen seurantajakson jälkeen, 36 prosentilla naisryhmän potilaista oli yhä sosiaalisia ja psykologisia ongelmia. Tutkimuksen tärkein tulos viittaisi siihen, että miehet toipuvat avanneleikkauksen jälkeen naisia nopeammin.

Esitietolomake

Ostomy Forum ryhtyi laatimaan viiden vuoden aikana kansainvälistä esitieto- ja arviointilomaketta, jonka avulla ET-hoitajat saisivat kaikki tarpeelliset tiedot. Tällaisen lomakkeen tarkoitus on tunnistaa avanneleikkauksen lyhyt- ja pitkäaikaiset seuraukset. Käyttämällä edellä olevaa esitietolomaketta voit auttaa suosittelemaan parannuksia ja tarjoamaan sopivaa hoitoa.

Toivomme, että tämä lomake auttaa sinua parantamaan potilaidesi elämää avanneleikkauksen jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Lisää tapaustutkimuksia, arviointeja ja resursseja on Dansac-verkkosivuston osiossa Ammattimainen hoito .