{ "modal": { "title": "Kliiniset apuvälineet", "headline": "Avannesanasto", "content": "

Tämä sanasto on tarkoitettu virtsa- tai suoliavanteiden hoitajien tarpeisiin. Joillakin sanoilla on myös yleisempi merkitys, mutta tässä sanastossa pääpaino on avanneleikkauksessa, avannehoidossa ja avanteesta huolehtimisessa.

\r\n

Sanastossa on kuvattu myös tavallisimpia termejä, joita käytetään paksu- ja peräsuolen sairauksien yhteydessä sekä diagnostiikan ja suolen konservatiivisen ja kirurgisen hoidon piirissä. Sanaston laatijat ymmärtävät kuitenkin, että kolorektaalialueen avanteiden hoitoympäristö kehittyy jatkuvasti, eikä ensimmäinen julkaisu ole täysin kattava. Uusia termejä ja määritelmiä lisätään tulevien julkaisuversioiden myötä, ja toimittaja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja lisäyksiä.

\r\n

Toivomme, että tämän hoitotyön erikoisalan terminologian tuntemuksen kehittäminen auttaa parantamaan potilaiden päivittäistä hoitoa entisestään.

\r\n

Siirry sanaston verkkoversioon

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/ostomyglossary.ashx", "video_url": "" } }