{ "modal": { "title": "Kliiniset apuvälineet", "headline": "Vertailukartta ", "content": "

Tämä kaavio auttaa arvioimaan potilasta leikkauksen jälkeen. Avanteiden ja ihovaivojen yksityiskohtaisten luokitusten lisäksi siinä on huomioitu psykologiset, sosiaaliset ja seksuaaliset kysymykset, joiden avulla muodostuu kokonaisvaltaisempi kuva potilaan terveydentilasta.

\n

Avaa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/observationindex.ashx", "video_url": "" } }