{ "modal": { "title": "Kliiniset apuvälineet", "headline": "Kattava arviointiopas", "content": "

Tämä kirjanen on apuväline, jossa useat avannehoidon osaset on yhdistetty kokonaiskuvaksi. Se on helppokäyttöinen ja käytännöllinen opas, joka vastaa potilaan, avanteen, avannetta ympäröivän ihon ja tarvittavan kuperuuden arviointia koskeviin miksi-, mitä-, milloin- ja miten-kysymyksiin.

\r\n

Avaa PDF

\r\n


\r\n

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/comprehensiveassessmentguide.ashx", "video_url": "" } }