{ "modal": { "title": "Kliiniset tietolähteet", "headline": "Kliiniseen näyttöön pohjautuva NovaLife-kirjanen", "content": "

Avanneleikkaus on toimenpide, joka muuttaa elämää. Leikkauksesta on avanneleikatulle selkeää hyötyä – se pelastaa henkiä ja vapauttaa ihmisiä kuluttavista sairauksista – mutta samanaikaisesti leikkauksen tuloksena syntyvän avanteen fyysinen läsnäolo ja sen hoitaminen voivat tuntua esteiltä, jotka on vaikea ylittää.

\r\n

Kliiniseen näyttöön pohjautuvassa NovaLife-kirjasessa esitellään joitakin tuloksia Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa toteutetusta tutkimuksesta, joka on yksi kattavimmista tähänastisista elämänlaatua koskevista tutkimuksista, sekä NovaLife-tuotevalikoiman havaintotutkimuksesta. Kirjasessa on mukana myös tarinoita avanneleikattujen ihmisten todellisesta elämästä.

\r\n

Materiaali on saatavana ainoastaan englanninkielisenä.

\r\n

Avaa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/novalifeclinicalevidencebooklet.ashx", "video_url": "" } }