{ "modal": { "title": "Kliiniset tietolähteet", "headline": "Tapaustutkimuskirjanen", "content": "

Tässä lehtisessä neljä kokenutta avannehoitajaa kertoo kohtaamistaan haastavista potilastapauksista ja siitä, kuinka he arvioivat kyseisen potilaan tilanteen ja tarpeet.

\r\n

Avaa PDF

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/yourcasestudybooklet.ashx", "video_url": "" } }