$name | Dansac FI
  • Dina val:
  • Produkter för stomivårdProdukter för stomivård
  •  > Seals and PasteSeals and Paste

Dansac Seal

Utformad för att ge extra hudskydd runt stomin, icke-centrerat starthål.

Dansac GX-tra tätningsring

Extra säker mot läckage.

Dansac Soft Paste

Utjämning av hudveck och ärr.

Dansac X-tra strips

För extra skydd runt stomiplattan

Dansac TRE Seal

Hudskydd i tre nivåer.

Före användning var noga med att läsa användningsinstruktionerna avsedda för användning, kontraindikationer försiktighetsåtgärder och instruktioner.